กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลิตผภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2561

ประกาศ!! รับสมัครวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลิตผภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง) ปี 2561 เปิดรับสมัครแล้ว จนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (รับจำนวนจำกัด) รายละเอียดเพิ่มเติม  http://mat.sci.ku.ac.th/rubber/